Proizvodni proces

1. Sirovina

1. Sirovine

2.Kvalitet Kontrola žice

2. Kontrola kvaliteta - Žica

3.Mechanical Weaving

3. MechanicalWeaving Mesh

4.Flanging the Salvage

4. Prirubljivanje spašavanja

5. Sastavljanje i preklapanje

5. Sastavljanje i preklapanje

6.Kontrola kvaliteta

6. Kontrola kvaliteta

7.Compress i Package

7.Compress i Package

8.Gotov proizvod

8 Gotov proizvod